kedua atau ke dua?

Kedua. Awalan ke- yang diikuti oleh bilangan (satu, dua, dst.) berfungsi sebagai awalan pembentuk kata bilangan tingkat (mis. pihak ketiga) atau kumpulan (mis. kesebelas pemain). Sebagai awalan, ke- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata bilangan semacam ini juga dapat ditulis dengan (1) angka Arab dengan memberi tanda hubung antara awalan ke- dan angka, misalnya ke-38 […]

Selengkapnya →

di mana atau dimana?

Di mana (di dan mana ditulis terpisah). Bentuk di memang dapat ditulis terpisah maupun serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ia dipisah saat berfungsi sebagai kata depan penunjuk tempat (berada) dan dirangkai saat berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja pasif. Awalan di- berpasangan dengan awalan me- yang membentuk kata kerja aktif. Jadi, kalau ada bentuk dimana (kata kerja pasif), tentu ada bentuk memana (kata kerja aktif). Sayangnya bentuk memana belum tercantum dalam […]

Selengkapnya →